Ανακατασκευές – Εκσυγχρονισμός – Αναβαθμίσεις – Πιστοποιήσεις

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015 15:08

Η συντήρηση, οι επισκευές και επομένως τα λειτουργικά έξοδα ενός ανελκυστήρα με τον χρόνο αυξάνονται.

Η φυσιολογική φθορά δεν μπορεί να αποφευχθεί.

Είναι μια φυσική διαδικασία, την οποία μπορούμε να αντιστρέψουμε με τον εκσυγχρονισμό.

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ και εναρμόνιση με την νέα Νομοθεσία που ισχύει από 21/12/2005 (K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005) καθώς επίσης όλα τα εκδοθείσα ΦΕΚ και την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση  ΦΕΚ 2604 /Β΄/22.12.2008 ,  που αφορούν την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων  σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων, ο παλαιός ανελκυστήρας χρειάζεται τις απαραίτητες εργασίες και  αντικαταστάσεις εξαρτημάτων για την ασφαλή και εγκεκριμένη λειτουργία του, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού ασφαλούς λειτουργίας από αναγνωρισμένο φορέα έλεγχου πιστοποίησης ανελκυστήρων και να καταχωρηθεί νόμιμα στα μητρώα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Νομαρχίας.

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

 

Η αναβάθμιση του παλαιού ανελκυστήρα αφορά πρωτίστως την δική σας ασφάλεια κατά την μετακίνηση σας.

Το επίπεδο ασφάλειας του παλαιού ανελκυστήρα είναι αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με τους νέους εγκατεστημένους ανελκυστήρες διότι η εγκατάσταση του έγινε συμφώνα με τις ισχύουσες και απαιτούμενες διατάξεις ασφάλειας της τότε εποχής. Πολλά από τα χρησιμοποιηθέντα υλικά και εξαρτήματα του δεν έχουν πιστοποίηση CE. Επίσης έχουν υποστεί φθορά από την πολυετή λειτουργία και χρήση με αποτέλεσμα την εμφάνιση συχνοτέρων βλαβών, τη μη σωστή λειτουργία του ανελκυστήρα και την μείωση του επίπεδου ασφάλειας του.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο εκσυγχρονισμός του ανελκυστήρα είναι απαραίτητος και έχει ως σκοπό την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας κατασκευής με σύγχρονα πιστοποιημένα εξαρτήματα CE, την μέγιστη δυνατή  ασφάλεια λειτουργίας του, την ελαχιστοποίηση βλαβών  και την αποφυγή ατυχήματος.

 

 

1)     ΕΛΕΓΧΟΣ – ΜΕΛΕΤΗ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

 

Για τον εκσυγχρονισμό του ανελκυστήρα είναι απαραίτητο και αναγκαίο να γίνει έλεγχος και μελέτη ώστε να αποφευχθούν οι άσκοπες και περιττές αντικαταστάσεις εξαρτημάτων.

Η Τεχνική Εταιρία Ανελκυστήρων ATHENSLIFT πριν την ανάληψη του έργου εκσυγχρονισμού πραγματοποιεί πλήρη  έλεγχο του παλαιού ανελκυστήρα σας και μετά από μελέτη σας παρέχει την ιδανικότερη λύση αναβάθμισης του,  δίνοντας σας εγγράφως τις απαιτούμενες τροποποιήσεις και αντικαταστάσεις εξαρτημάτων που χρειάζονται και είναι υποχρεωτικές να γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.          

 

2)     ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

 

Η συντήρηση, οι επισκευές και επομένως τα λειτουργικά έξοδα ενός ανελκυστήρα με τον χρόνο αυξάνονται. Η φυσιολογική φθορά δεν μπορεί να αποφευχθεί.Είναι μια φυσική διαδικασία, την οποία μπορούμε να αντιστρέψουμε με τον εκσυγχρονισμό.

Θα πραγματοποιηθεί πλήρης έλεγχος των παλαιών υλικών και εξαρτημάτων που δεν χρειάζονται υποχρεωτική αντικατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσα εξαρτήματα δεν έχουν φθαρεί από την χρόνια λειτουργία του ανελκυστήρα και  καθίσταται δυνατή  η χρήση τους για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του, δεν θα αντικατασταθούν ώστε να επιτύχουμε το ελάχιστο οικονομικό κόστος και να μην επιβαρύνουμε με περιττά έξοδα  το συνολικό κόστος  της αναβάθμισης.

Όλα τα μέρη του ανελκυστήρα θα προσαρμοσθούν ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό

Οι έλεγχοι και οι προτάσεις για ανακαίνιση ή αντικατάσταση του ανελκυστήρα σας, γίνονται σε καίρια σημεία με σκοπό την εύρυθμη, σωστή και ασφαλή λειτουργία του.

 

Τα σημεία ελέγχου, είναι:

 

1) Πίνακας

2) Σύστημα απεγκλωβισμού UPS

3) Σύστημα INVERTER για ανακατασκευές

4) Κομβιοδόχος ορόφου

5) Μηχανή

6) Θάλαμος

 

7) Κλειδαριές

8) Κομβιοδόχος θαλάμου

9) Πλαίσιο ανάρτησης

10) Επικαθήσεις

11) Ρυθμιστής ταχύτητας

          

Η πιστοποίηση των ανελκυστήρων διασφαλίζει την τήρηση των απαιτούμενων από τον νόμο προδιαγραφών ασφαλείας. Βάσει της νομοθεσίας (ΚΥΑ 2604/Β/2008), όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Alarm Mobile

Βοήθεια από το κινητό σε περίπτωση εγκλωβισμού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Διευθ: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 82 10444
  • Τηλ: 2102137219 / 2105750137 2105133330
  • Κιν: 6972027845 Ε.Οικονόμου
  • Κιν: 6977450534 Ν. Σκαμπαρδώνης
  • E-mail: athenslift[at]gmail.com
  • Web: www.athens-lift.gr
twitter tube
Scroll to top